Svenskar bland de främsta internetanvändarna

Rapporten Svenskarna och internet 2013, som nyligen släppts av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), visar att svenskarna tillhör världens främsta internetanvändare. 94 % av befolkningen i åldersgruppen 16–74 år använder internet, vilket placerar Sverige på en tredjeplats bland världens länder, tätt bakom Island och Norge.

Svenskarnas internetbesök är till största delen nationella; till 54 % besöker man sidor som är från Sverige och på svenska. 22 % utgörs av lokala sidor, där innehållet kretsar kring den egna hemorten eller arbetsplatsen. De internationella sidorna bland svenskarnas besök uppgår till 24 %, och det är åldersgruppen 12–35 år som dominerar denna typ av besök. Högre ålder hos användaren innebär i regel en större inriktning på nationellt och lokalt innehåll.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera